Carian Di Blog Ini

Rabu, 24 Ogos 2011

KEMATIAN SUAMI - IDDAH - EDAH

Dan tiada dosa bagi kamu meminang wanita (yang kematian suami dan masih dalam iddah) dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengahwini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut (atau mengingati) mereka, (yang demikian itu tiada dosa), tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain dari menyebutkan kata-kata (secara sindiran yang sopan). Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh (hendak melakukan) akad nikah, sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaanNya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. (surah al-Baqarah: 235)